Перейти к содержанию
Украинский бизнес форум
Авторизация  
Гость SSSvetlana

Выплата при увольнении

Рекомендуемые сообщения

Гость SSSvetlana

Добрый день. Пытаюсь разобраться с увольнением рабочих. У нас частное предприятие , юридическое лицо, на едином налоге. Есть категория рабочих с оплатой труда по КЗОТу (2,98 в час) из которых был уволен один рабочий по собственному желанию. Насколько я знаю при увольнении компенсация за неиспользованный отпуск где-то два дня за месяц...., но слышала, что надо вычислять среднюю зарплату и делить на количество фактически отработанных дней или умножать на количество дней за которые пологается компенсация (исходя из 2-х дней в месяц). Может кто-то знает как точно вычислять сумму компенсации. Спасибо всем большое.

Изменено пользователем Maryna

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

СТАТЬЯ НЕМНОЖКО СТАРАЯ, но общий смысл такой:КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕВИКОРИСТАНУ ВІДПУСТКУ

 

“Дебет-Кредит”

N 21, від 22 травня 2006 р.

 

Тетяна Мойсеєнко

 

У цій статті розповімо про те, в яких випадках і яким чином замість відпустки можна отримати гроші.

 

Випадки виплати

 

Як визначено у ст. 2 Закону про відпустки, забороняється замінювати відпустку грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених ст. 24 цього Закону. Так, на підставі ст. 24 Закону про відпустки, при звільненні працівника з підприємства йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні:

— щорічної основної відпустки;

— додаткової відпустки працівникові, який має дітей.

Випадки, коли можна отримати компенсацію за відпустки, перераховані у ст. 83 КЗпП.

Варіантів отримання грошової компенсації за дні відпустки, як бачимо, небагато. Як правило, у разі звільнення (у т. ч. за переведенням). Але якщо на підприємстві встановлено колективним договором більш ніж 24 к. д. щорічної основної відпустки, наприклад 30 к. д., то отримати грошову компенсацію без звільнення можна за 6 к. д., а ось 24 к. д. доведеться відпочивати.

Звертаємо увагу, що забороняється замінювати грошовою компенсацією всі види відпусток працівникам віком до 18 років.

 

Відпустка замість компенсації

 

Відповідно до ст. 3 Закону про відпустки, за бажанням працівника у разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надана невикористана відпустка з подальшим звільненням. У цьому випадку датою звільнення буде останній день відпустки.

 

Відпустка за кілька років

 

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року. Крім того, забороняється не надавати працівникові відпустку повної тривалості більше двох років поспіль. Якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на щорічні відпустки за кілька попередніх років, то він має право використати їх у будь-який час, а в разі звільнення (незалежно від підстав) йому має бути виплачена компенсація за всі не використані ним дні щорічних відпусток. Законодавство не передбачає терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки. Не обмежується терміном також і право працівника вимагати виплати йому компенсації за невикористані дні відпустки.

Найпоширеніші випадки, коли відпустки не надаються впродовж 3 — 5 років, після чого у багатьох виникає запитання: скільки днів невикористаної відпустки враховувати для компенсації? Відповідь очевидна: якщо працівник жодного разу не був у відпустці, то у разі звільнення йому нараховують компенсацію за всі невикористані дні відпустки (чи то 5, чи то 10 років). При цьому розрахунковим періодом будуть тільки останні 12 календарних місяців роботи.

 

Розраховуємо дні невикористаної відпустки

 

Дні щорічної відпустки, за які треба виплатити компенсацію працівникові, розраховуються виходячи з фактично належної йому тривалості щорічної відпустки, що визначається пропорційно до відпрацьованого часу.

Перший спосіб. Наприклад, якщо загальна тривалість відпустки працівника становить 24 к. д., він відпрацював на підприємстві 8 місяців і жодного дня не був у відпустці, то грошова компенсація виплачується за 16 к. д. (24 к. д. : 12 міс. у році х 8 міс. факт. відпрацьованих). Це найпростіший і найшвидший спосіб визначити кількість днів для компенсації. Якщо за відпрацьований період працівник був уже у відпустці, то з розрахованого результату потрібно відняти кількість днів фактично використаної відпустки.

Другий спосіб розрахунку днів невикористаної відпустки буде зручний в тих випадках, коли працівник працював на підприємстві тривалий період і кілька разів був у відпустках. Наприклад, працівник прийнятий на роботу 2 лютого 2004 року. А з 1 червня 2006 року він звільняється. На підприємстві встановлена тривалість щорічної основної відпустки 24 к. д. за кожен відпрацьований рік. У відпустці працівник був 3 рази по 14 к. д. (тобто 42 к. д.). Визначаємо кількість днів невикористаної відпустки у три етапи.

Етап 1. Визначаємо кількість належних днів відпустки за кожен відпрацьований рік. За період роботи з 02.02.2004 р. до 02.02.2005 р. — 24 к. д., з 02.02.2005 р. до 02.02.2006 р. — 24 к. д., з 02.02.2006 р. до 01.06.2006 р. — 8. к. д.1 Разом: 56 к. д.

Етап 2. Визначаємо кількість фактично використаних днів відпустки за відпрацьований період. За нашими даними вона становитиме 42 к. д.

Етап 3. Визначаємо кількість днів невикористаної відпустки за фактично відпрацьований період шляхом віднімання належних днів відпустки і фактично використаних днів:

56 к. д. - 42 к. д. = 14 к. д.

 

Розраховуємо суму компенсації

 

Нарахування й оплата компенсації за невикористану відпустку здійснюються також відповідно до Порядку N 100 (адже розрахунок сум компенсації ідентичний розрахунку сум відпускних).

Компенсація за невикористану відпустку нараховується поетапно (докладно див. на с. 21):

Етап 1. Визначаємо розрахунковий період, за який розраховується середня заробітна плата (РП).

Етап 2. Підсумовуємо заробітну плату в розрахунковому періоді (Зпрп) (див. таблицю на с. 20).

Етап 3. Визначаємо кількість календарних днів у розрахунковому періоді (Кдрп).

Етап 4. Визначаємо середню заробітну плату для розрахунку суми компенсації (ЗПср).

Середня заробітна плата визначається за формулою: ЗПср = ЗПрп : КДрп

Етап 5. Розраховуємо суму компенсації за невикористану відпустку.

Після того як ми визначили середню заробітну плату (ЗПср), множимо її на кількість днів невикористаної відпустки.

Оподаткування суми компенсації за невикористану відпустку є аналогічним оподаткуванню суми відпускних, а саме:

1) компенсація за невикористану відпустку включається до фонду оплати праці підприємства згідно з пп. 2.2.12 Інструкції N 5;

2) зі суми компенсації утримується податок з доходів. При цьому якщо сума компенсації нараховується у місяці звільнення, то нагадуємо, що цього місяця податкова соціальна пільга не застосовується згідно з п. 4 Порядку N 2035;

3) на суму компенсації нараховуються всі внески до Фондів соціального страхування (пенсійний, соцстрах, зайнятість і від нещасних випадків), а також здійснюються обов’язкові утримання до фондів;

4) сума компенсації включається до валових витрат підприємства як витрати на оплату праці згідно з пп. 5.6.1 Закону про прибуток.

 

Приклад. Працівник адміністративного відділу підприємства звільняється з 31 травня 2006 р. Заробітна плата за фактично відпрацьований час у травні становить 850 грн. Крім цього, йому нараховано компенсацію за невикористану відпустку в сумі 340 грн (див. таблицю на с. 36).

 

Утримання надміру використаних днів відпустки

 

У разі якщо працівник звільняється, але використовував відпустку більшої тривалості (ніж належалося), то надміру використана частина суми відпусткних підлягає утриманню з його заробітної плати у місяці звільнення (крім випадків, передбачених ст. 22 Закону про відпустки).

Надміру використана частина суми відпусткних не підлягає утриманню із заробітної плати,

якщо працівник звільняється у зв’язку з:

— призовом або прийняттям (вступом) на військову службу, направленням на альтернативну (невійськову) службу;

— переведенням працівника за його згодою на інше підприємство або переходом на виборну посаду у випадках, передбачених законами України;

— відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, а також відмовою від продовження роботи у зв’язку з істотною зміною умов праці;

— змінами в організації виробництва та праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату працівників;

— виявленням невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, що перешкоджають продовженню такої роботи;

— нез’явленням на роботу понад чотири місяці підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, якщо законодавством не встановлено більш тривалий термін збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні;

— поновленням на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу;

— направленням на навчання;

— виходом на пенсію;

— у разі смерті працівника.

1 24 к. д.: 12 міс. у році х 4 міс. за період роботи з 02.02.2006 до 01.06.2006 р.

 

Випадки, коли можна отримати грошову компенсацію за відпустки:

 

- при звільненні працівника;

- у разі переведення працівника на роботу на інше підприємство*;

- за бажанням працівника компенсують частину відпустки, при цьому тривалість наданої йому щорічної і додаткових відпусток має бути не меншою від 24 к. д.;

- у разі смерті працівника (сума компенсації виплачується спадкоємцям).

* За бажанням працівника сума компенсації може бути перерахована на нове місце роботи.

 

Таблиця

Відображення в обліку нарахування компенсації за невикористану відпустку при звільненні

 

Зміст операції Бухгалтерський облік Сума, грн Податковий облік

Д-т К-т ВД ВВ

Нараховано заробітну плату за травень і компенсацію за невикористану відпустку 92 661 1190,00 - 1190,00

Утримано внески до фондів соціального страхування з нарахованої суми заробітної плати і компенсації за невикористану відпустку (2% + 1% + 0,5%) 661 65 41,65 - -

Утримано податок з доходів 661 641/ПДФО 149,29 - -

Нараховано внески до фондів соціального страхування на ФОП, що включає заробітну плату і компенсацію за невикористану відпустку (31,8 + 2,9 + 1,3 + 1 = 37%) 92 65 440,30 - 440,30

Перераховано податок з доходів 641/ПДФО 311 149,29 - -

Перераховано внески до фондів соціального страхування 65 311 481,95 - -

Отримано і виплачено заробітну плату за травень 2006 р., компенсацію за невикористану відпустку 301

661 311

301 999,06

999,06 - -

 

Нормативна база

 

КЗпП — Кодекс законів про працю України.

Закон про відпустки — Закон України від 15.11.96 р. N 504/96 «Про відпустки».

Закон про прибуток — Закон України від 28.12.94 р. N 334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств».

Порядок N 2035 — Порядок надання документів та їх склад при застосуванні податкової соціальної пільги, затверджений постановою КМУ від 26.12.2003 р. N 2035.

Порядок N 100 — Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. N 100.

Інструкція N 5 — Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. N 5.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость MariPosa

Скажите пожалуйста, нужно ли издавать какой либо приказ или документ по денежной компенсации не использованного отпуска, кроме самого заявления работника

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость MariPosa

И скажите вот ещё что. при приёме на работу нужно ли что бы сотрудник расписывался в Книжці обліку, что он отдал трудовую, или только при увольнении

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И скажите вот ещё что. при приёме на работу нужно ли что бы сотрудник расписывался в Книжці обліку, что он отдал трудовую, или только при увольнении

 

 

В этой книге сотрудник расписывается только при увольнении

у нас есть еще одна книга учета, в которой сотрудник расписывается за то что трудовую отдал

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да, в приказ нужно включить, то есть первая часть -про увольнение, а во второй указать "випалатити компенсацію за невикористану відпустку " и указать период (за который не использован отпуск) и количество дней, которые следует оплатить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×